امروز شنبه 29 مرداد 1401 pnu.cloob24.com
0

- بررسی رابطه دو زبانه بودن بر شخصیت تحصیلی و هوش دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی

- احتمال وجود رابطه معنی داری ناسایی در خواندن و رفتار ضد اجتماعی در کودکان و وجوانان

- چگونگی کاربرد تکنولوژی آموزشی درآموزشهای فنی و حرفه ای هنرستانهای فنی وحرفه ای

- میزان انطباق فضاهای آموزشی آموزشگاه ها از لحاظ کمی و کیفی با استاندارد های موجود

- بررسی نیازهای مادی و معنوی (عزت نفس) معلمان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

- اثربخشی مشاوره گروهی به روش واقعیت درمانی برکاهش بحران هویت دانش آموزان پسرو دختر

- بررسی رابطه استفاده از اینترنت و رشد انزوای اجتماعی در کاربران دانشجویان علوم انسانی

- بررسی و شناسایی الگوها و هویت ­یابی و درجه اهمیت آن در بین قشر دانش ­آموز دبیرستانی

- بررسی مشکلات پژوهشی دانشگاه آزاد از نظر دانشجویان سال آخر همین دانشگاه

- بررسی میزان مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه و عوامل موثر بر آن

- بررسی عوامل موثر در ارتقای کیفی مربیان تربیتی مقطع متوسطه

- تعیین رابطه سبکهای یادگیری با مولفه های یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی

- ارتباط رشته های تحصیلی کارکنان با کارآئی آنان در صندوق بیمه محصولات کشاورزی

- بررسی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تحت تعلیم معلمان بومی و دانش آموزان تحت تعلیم معلمان غیر بومی

- بررسی رابطه بین هیجان خواهی و جنسیت در بین دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه

0

عناوین پیشنهادی:

1. رژیم حقوقی اموال دولتی - عمومی در ایران

2. رژیم حقوقی دعاوی دولتی در ایران

3. رژیم حقوقی فعالیتهای انتفاعی دولت (اختیارات، امتیازات، مسؤولیتها)

4. رژیم حقوقی شرکتها و مؤسسات تشکیل شده توسط مؤسسات عمومی غیردولتی

5. حدود دخالت دولت در مؤسسات و سازمانهای عمومی غیردولتی

6. اصل رفاه اجتماعی و نقش و تأثیر آن در حقوق (دولت رفاه و حقوق)

7. سلب مالکیت خصوصی به لحاظ منافع عمومی

8. جایگاه تشریفات در حقوق عمومی: قانونگذاری، دادرسی و اداره

9. مطالعه ماهیت، آیین و عملکرد نهادهای شبه‌قضایی قوه مجریه

10. اصول حاکم بر تفسیر قانون اساسی

11. نظام مشارکت شهروندان در روند قاعده گذاری اجتماعی

12. بررسی تطبیقی نظام عدالت اداری ایران و اتحادیه اروپا

13. آئین تصمیم گیری اداری در کشورهای اروپای شرقی و مقایسه آن با ایران

14. آئین تصمیم گیری اداری در کشورهای اروپای غربی و مقایسه آن با ایران

15. آئین تصمیم گیری اداری در کشورهای آسیای شرقی و مقایسه آن با ایران

16. آئین تصمیم گیری اداری در ایالات متحده آمریکا و کانادا و مقایسه آن با ایران

17. نهاد آمبودزمن؛ تجربه کشورهای عضو اتحادیه اروپا

18. مقایسه تطبیقی مسئولیت اجرای قانون اساسی

19. بررسی تطبیقی نحوه تدوین و نگارش قانون اساسی؛ با تأکید بر مسائل ساختاری و موضوعی قوانین اساسی

20. بررسی تطبیقی هیأت دولت؛ مفهوم، ساختار و صلاحیت­ها

21. بررسی تطبیقی ساختار قوه مجریه؛ با تأکید بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا

22. صلاحیت قاعده سازی قوه مجریه در ایران و ایالات متحده آمریکا

23. قانونگذاری تفویضی در نظام حقوقی انگلیس

24. مسأله "اعتراض" (Appeal) نسبت به تصمیم اداری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آمریکا

25. نحوه تدوین سیاست­های کلی نظام در کشورهای عربی

26. بررسی مفهوم و جایگاه اصل قابل پیش بینی بودن تصمیمات اداری؛ با تأکید بر نظام اداری جمهوری اسلامی ایران

27. حق برابری و نمودهای تبعیض در نظام حقوقی ایران

28. تفکیک بخش عمومی و خصوصی در اقتصاد ایران و نظام حقوقی حاکم بر آن

29. چهارچوب حقوقی واگذاری واحدهای اقتصادی دولتی به بخش خصوصی

30. بررسی وضعیت امنیت شغلی در پرتو فرایند خصوصی­سازی در ایران

31. بررسی پیامدهای خصوصی­سازی بر نظام ارایه خدمات عمومی در ایران

32. بررسی نقش دانشکده­های حقوقی در توسعه عملی حقوق در ایران

33. نظام حقوقی حمایت از فن­آوری­های نو در ایران

34. بررسی تطبیقی وظایف و اختیارات وزراء

35. بررسی مفهوم «ملی» در نظام­های مختلف حقوقی

36. نظام حقوقی حاکم بر منابع ملی در ایران

37. امنیت اقتصادی و نظام حقوقی حمایت از آن

38. بررسی مفهوم «حقوق نسل­های آینده» در نظام­های مختلف حقوقی

39. بررسی جرم‌زدایی از جرایم مرتبط با وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ها

40. بررسی و اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر تعامل دستگاه اجرایی و دستگاه قضایی

41. بررسی قابلیت اجرایی کنوانسیونها و اسناد بین‌المللی مرتبط با حقوق کیفری ایران

42. مطالعه و تبیین بسترهای اجرایی لازم برای اعمال مجازاتهای اجتماعی در ایران

43. بررسی جایگاه عدالت ترمیمی در حوزه دستگاههای اجرایی

44. آسیب‌شناسی و ارزیابی قوانین و مقررات و رویه‌های اداری جرم‌زا

45. نقش و جایگاه رئیس جمهور در طراحی سیاست جنایی

46. الحاق یا عدم الحاق ایران به ICC: موانع و چالشها

47. پیشگیری از فساد مالی در قوه مجریه

48. بررسی نقش رسانه‌های گروهی در پیشگیری از جرم و آسیب‌شناسی رویه‌های رسانه‌ای جرم‌زا

49. ارزیابی مراجع اداری رسیدگی به تخلفات کارمندان

50. راهکارهای حقوقی مبارزه با توهین به مقدسات اسلامی در کشورهای غربی

51. بررسی مشروعیت وضع و اعمال تحریم‌های یک‌جانبه و بین‌المللی علیه دولت ایران

52. نقش رویه دولتهای عضو NPTدر حقوق هسته‌ای ایران

53. راهبردهای حقوقی ایران در مبارزه با تروریسم

54. جرائم مدیران دولتی در پرتو مطالعه تطبیقی

55. مسئولیت کیفری کارمندان دولت در پرتو مطالعه تطبیقی

56. پیشگیری از جرائم اداری در نظام اجرایی

57. پیشگیری از فساد مالی در قراردادهای دولتی

58. پیشگیری از فساد مالی در مزیده­ها و مناقصه­ها

59. نقش وزارتخانه­های مختلف در پیشگیری از جرم و سیاست جنایی

60. نقش سازمان­­های غیردولتی در فرآیند کیفری

61. سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرائم اقتصادی

62. ارزیابی سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران در قبال جرایم مالیاتی

63. بررسی شیوه­های مقابله با جرایم سازمان یافته

64. تبیین جرایم سیاسی و آیین دادرسی آن

65. بررسی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرائم گمرکی

66. حمایت کیفری از حقوق مصرف­کنندگان

67. سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات اداری

68. سیاست جنایی ایران در قبال جرائم مطبوعاتی

69. تحلیل و بررسی آیین دادرسی کیفری ایران در قبال جرائم کارکنان دولتی

70. ارزیابی و بررسی کنوانسیون بین­المللی مبارزه با فساد اداری و مالی (مریدا)

71. موانع حقوقی اجرای سیاست های کلی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی

0

بررسی رابطه بین برنامه تحصیلی دوره فوق‌لیسانس مراکز آموزش مدیریت دولتی و احتیاجات سازمانها در این زمینه با تاکید بر نظرات دانشجویان رشته مزبور

بررسی تاثیر ارائه اطلاعات حسابداری منابع انسانی در عملکرد مدیریت و از دیدگاه مدیران با سابقه سازمانهای دولتی در ایران

تاثیر بکارگیری سیستم های اطلاعاتی مکانیزه در تصمیم گیری مدیران مرکز آموزش مدیریت دولتی از دیدگاه مدیران و کارشناسان

بررسی میزان آشنایی مدیران سازمانهای دولتی استانX با مهارتهای سرپرستی و مدیریت و نقش آن در کارآیی سازمان

بررسی اثر دوره‌های آموزش ضمن خدمت مدیریت بر اثربخشی مدیران سازمانهای دولتی در استان X

بررسی تاثیر ساختار سازمانی وشیوه مدیریت بر روی شاخص های بیمارستانی وتعیین الگوی مناسب برای ارتقا آن در بیمارستانهای عمومی-دولتی ایران

مقایسه مدیریت شرکت‌های پیمانکاری دولتی: نصب پست، ساختمان و احداث خطوط و نیروگاه (پیمانیر) با مدیریت بخش خصوصی پیمانکاری

برقراری بررسی مهارت فردی مدیریت زمان با مهارت سازمانی آن در بین مدیران دبیرستانهای دولتی شهرستان X

عنوان: بررسی نگرش مدیران و دبیران دبیرستانهای دولتی پسرانه شهرستان X درباره حدود اختیار تصمیم‌گیری در مدیریت مدرسه محور و تعیین زمینه‌های تصمیم‌گیری موثر بر آموزش و یادگیری براساس طبقه‌بندی گلیکمن

طراحی و تبیین نظامات انتخاب و انتصاب مدیران با جهت‌گیری بهبود مدیریت دولتی (موضوع بند X اهداف برنامه X)

مقایسه سبک مدیریت دبیرستانهای پسرانه دولتی و غیرانتفاعی شهر X

بررسی مدیریت مالی در بیمارستانهای دولتی و خصوصی ایران

بررسی تاثیر سبک مدیریت بر میزان شناخت و توجه مدیران به عوامل انگیزشی معلمان در مدارس ابتدایی و راهنمایی (دولتی و غیرانتفاعی) پسرانه شهر X

بررسی نگرش مدیران دبیرستان‌های پسرانه دولتی شهر X نسبت به وظایف و نقش‌های مدیریت آموزشی و ارتباط آن با عملکرد آنان از نظر دبیران

بررسی عوامل و زمینه های تمرکز زدایی با استفاده از مدل سه شاخگی در مرکز آموزش مدیریت دولتی

بررسی مقایسه ای سلامت سازمانی مدارس زیر نظر مدیران فارغ التحصیل رشته مدیریت آموزشی با مدیران سایر رشته ها از نظر دبیران آنها در دبیرستانهای دولتی دخترانه شهرستان X

مطالعه تطبیقی پیرامون مدیریت مالی و سیستم‌های حسابداری در بخش دولتی و در بخش خصوصی و مقایسه این سیستم‌ها با یکدیگر

نظارت مالی دولت در سازمانهای دولتی و نقش آن در بهبود مدیریت سازمان

بررسی راههای افزایش اثربخشی و بهبود مدیریت در بیمارستان‏‎‎‏های دولتی (مطالعه موردی بیمارستان X)

عنوان: موسسات انتفاعی و بازرگانی دولتی از دیدگاه اقتصاد ملی و مدیریت

بررسی ارتباط بین نگرش مدیران نسبت به طبیعت انسان و سبک مدیریت آنان در دبیرستان‌های پسرانه دولتی استان X نام

بررسی رابطه اندازه سازمان و نظام مدیریت منابع انسانی (سازمانهای دولتی مستقر در مرکز استان X)

نقش سازمان امور اداری و استخدامی کشور در بهبود مدیریت وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی

بررسی مدیریت موجود در مدارس متوسطه دولتی دخترانه شهر X از دیدگاه مدیران و معلمان و مقایسه آن با شاخص های مدیریت تحول

مقایسه آگاهی مدیران دبیرستانهای دخترانه‌دولتی با غیرانتفاعی از وظایف مدیریت آموزشی و مقایسه عملکرد مدیریتی‌آنها از دیدگاه دبیران در شهر X

کاربرد ‏‎QFD‎‏ ‌‏‎تامین ‎‏خواسته های مشتری به الزامات آموزش در مرکز آموزش مدیریت دولتی استان X

تحقیق پیرامون مدیریت آمار در سازمانهای دولتی ایران

0

مطالعه برخی از خواص ظاهری و کیفی میوه ژنوتیپهای زیتون بومی منطقه.... با استفاده از روش کلاستر و تعیین درصد جوانه زنی بذور آنها.

تاثیر مکملهای غذایی میکروبی بر راندمان تولید قارچ دکمه ای Agaricus bisporus در ایران.

بررسی درون شیشه‌ای تحمل به نمک در برخی از پایه‌های مرکبات ایران.

بررسی اثر سوین بر تنک شیمیایی سیب رقم........./.

بررسی روشهای تکثیر رویشی پایه گلابی (Quince A) به روش قلمه و خوابانیدن شیاری.

بررسی ریز ازدیادی سیب، پایه 106.MM (مالینگ مرتون ‎106) بااستفاده از تکنیکهای کشت بافت.

تاثیر عوامل نوری و محیط کشت روی ریشه‌زایی قلمه‌های محصول داودی.

بررسی اثر مقدار و زمان مصرف روغن سویا بر گل دهی بادام رقم سفید.

بررسی آثار مالچ پلی‌اتیلن، الگوی کشت و دور آبیاری روی رشد و عملکرد سیب زمینی.

بررسی اثرات تیمارهای شیمیایی، مرحله برداشت و بسته‌بندی بر افزایش طول عمر و برخی صفات کیفی گل بریده گلایل صورتی، رقم آلفرد نوبل.

اثر زمان فلمه گیری و سربرداری بر ریشه زایی و کیفیت گل بنت القنسول (سرخ برگه) Poinsettia Pulcherrima wild.

بررسی اثرات چهار پایه برروی خواص کمی و کیفی ‎6رقم پرتغال معرفی شده درشمال ایران.

مطالعه تاثیر اتیلن، اتانول، مس و ترکیبات پایه و پیوندک برجذب و پارادکی کلروزآهن درمرکبات.

تاثیر سطوح مختلف هورمون IBA بر ریشه‌زایی و گلدهی دو رقم داوودی (Chrysanthemum morfolium.

بررسی اثرات تاریخ کاشت، تراکم بوته و مقادیر مختلف کود ازته در میزان عملکرد کلم گل بعد از برداشت برنج بعنوان کشت دوم در شرایط آب و هوایی.......

اثر سطوح مختلف تغذیه نیتراتی و آمونیاکی بر روی رشد و نمو و گلدهی کاتلیا.

بررسی اثر زمان برداشت میوه بر میزان فلاونوئید هسپریدین در پرتقال‌های محلی و خونی، نارنگی محلی و نارنج در منطقه......

بررسی اثر بستر کشت، موقعیت فلس و تیمار ایندول بوتیریک اسید بر تکثیر پیاز لیلیوم هیبرید آسیاتیک کولتیوارلورتو (Lilium L.hybrids Cv.Loreto) به روش فلس برداری.

بررسی سیتوکنین‌ها در پرآوری یک رقم آنتوریم در شرایط درون شیشه‌ای (In vitro.

طراحی فضای سبز پارک زرناس به مساحت 5/‎5 هکتار واقع در شهرستان........

بررسی اثرات دو نوع مالچ پلی‌اتیلن تیره و شفاف و تراکم بوته بر رشد و عملکرد در کاشت پائیزه خیار.

بررسی خصوصیات کمی و کیفی سه رقم سیب خارجی بر روی پایه رویشی MM106 در منطقه......

دستیابی به روشهای افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه سیب از طریق مصرف بهینه عناصر غذایی در منطقه.......

بررسی اثر غلظتهای مختلف هورمون IBA و نوع قلمه در ریشه‌زایی قلمه‌های آووکادو با استفاده از سیستم مه پاش/.

بررسی اثر هورمون نفتالین استیک اسید (NAA) بر تنک میوه سیب رقم گلدن دلیشز GOLDEN DELICIOUS/.

بررسی اثرات مالچ پلاستیکی سیاه و تراکم بوته بر روی رشد و عملکرد گوجه فرنگی (.Lycopersicum esculentum. L.

بررسی اثرات اصلی و متقابل (برهمکنش) پتاسیم و روی بر خواص کمی و کیفی توت‌فرنگی (Fragaria x ananassa Duch) در استان.......

بررسی اثرات چند نوع خاکپوش (مالچ) بر روی عملکرد خیار.

تاثیر جیبرلیک اسید (GA3) و کلرور کلسیم بر روی اندازه و کیفیت میوه گیلاس رقم تک دانه.....

بررسی اثر مواد گروه بنزیمیدازول بر روی ریشه‌زایی رقم زرد زیتون...

بررسی اثرات هرس و شارژ جوانه بر کمیت و کیفیت محصول انگور رقم کشمش سفید در استان...

افزایش کمیت و کیفیت انگور بیدانه با استفاده از هرس - تنک و شارژ بوته و کاربرد اسید جیبرلیک.

تاثیر غلظت‌های مختلف هورمون IBA در ریشه‌زائی قلمه‌های نیمه خشبی سه ژنوتیپ برتر زیتون استان کرمانشاه (D1,bn42-dd9)/.

کاربرد شیمیایی "کارباریل و NAA" جهت تنک ارقام گلابی شاه‌میوه و دم‌کج در....

بررسی اثر هورمون IBA بر ریشه‌زایی قلمه‌های نیمه‌خشبی ‎5 رقم زیتون در شهرستان....

چگونگی اثر کلشی‌سین بر بنفشه آفریقایی (saintpaulia ionantha)/.......

بررسی صفات رویشی و زایشی دو رقم سیب تجاری گالا و دلباراستیوال بر روی پایه رویشی 9.M در آموزشکده کشاورزی کرج.

بررسی اثر سایتوکینین‌ها در تکثیر گیاه موز (Musa-SPP) حاصل از کشت بافت.

رابطه مدیریت تغذیه باغهای میوه با شاخصهای مطلوب کیفی میوه سیب.

کشت درون شیشه‌ای گیاه بنت‌القنسول (Euphorbia pulcherrima wild) و ایجاد جهش برای بدست‌آوردن کلونهای جدید با بکاربردن مواد جهش‌زا، (کلشی‌سین و اشعه ماوراء بنفش و D.M.S.

بررسی ریشه زایی پایه مالینگ مرتون MM106 سیب در شرایط In Vitro و In Vivo.

بررسی تنوع ژنتیکی کلونهای محلی سیر (.Allium sativum. L) ایران.

بررسی دلایل ترک خوردگی میوه گیلاس (Cracking) و اثر محلول پاشی کلرور کلسیم (CaCl2) بر این عارضه.

ریز ازدیادی پایه مالینگ 26 (m26) و گمی آلماسی به روش درون شیشه‌ای.

تاثیر تاریخ کاشت و نوع کولتیوار بر کیفیت و کمیت گل، تولید پداژه و تعداد پداژک گلایل (Gladiolus grandiflorus) در استان بوشهر.

بررسی اثر پیش جوانه‌دار کردن غده‌ها در کشت تاخیری سیب زمینی رقم اگریا در منطقه شاهرود.

بررسی اثر مالچ پلی‌اتیلن شفاف و مشکی، دور آبیاری بر رشد و عملکرد خربزه (Cucumis melo Inodorus group)/.

انتخاب بهترین رقم گرده‌زا برای برخی از ارقام تجاری سیب ایرانی.

بررسی ریز ازدیادی رز گونه (Rosa Foetida) (بومی ایران.

بررسی اثر استولون و زمان مصرف کود کامل بر روی رشد زایشی و تولید توت‌فرنگی (Fragaria x ananassa Duch) رقم گاویوتا......

بررسی اثرات تراکم بوته و عمق کاشت بر صفات کمی و کیفی سیر......

اثر زمان و غلظت هورمون جیبرلین روی رشد و عملکرد انگور بی‌دانه قرمز و مجلسی.

بررسی فیزیولوژیکی برخی عوامل موثر در سال‌آوری زیتون.

اثر تاریخ کاشت و طول مدت روز بر گلدهی و کیفیت رویشی و زایشی گل جعفری....

بررسی عوامل موثر در بهبود کیفیت و کاهش آلودگی پسته به آفلاتوکسین در مرحله پس از برداشت.

ریز ازدیادی زیتون با کشت ریزقلمه..

بررسی اثرات محلولهای غذایی با EC های متفاوت در بسترهای مختلف بر کمیت و کیفیت گل بریده در رقم نابلوس در سیستم کشت بدون خاک.

بررسی خصوصیات مربوط به روش‌های مختلف کشت و ازدیاد سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii) گیاه بومی ایران، و امکان معرفی آن به عنوان محصول جدید زینتی.

بررسی اثرات مقدار و زمان مصرف محلول اتفن بر گلدهی بادام (رقم ربیع.

تاثیر بسترهای کشت بدون خاک در رشد فیکوس بنجامین ابلق.

بررسی اثر کشت سنتی و هیدرومالچینگ با بسترهای مختلف بر میزان آنتی‌اکسیدانها در استرس سرمایی دو نوع چمن (چمن آفریقایی و چمن لولیوم.

بررسی مشخصه‌های گیاهشناسی، شیمیایی و باغبانی قره‌قاط و معرفی آن بعنوان یک ریز میوه و گیاه دارویی جدید ایرانی.

بررسی کاربرد پس از برداشت کلرید کلسیم بر کیفیت و عمر انبارمانی میوه توت فرنگی رقم سلوا (Fragaria ananassa Duch. cv. Selva.

بررسی اثر کلرید کلسیم (CaCl2) و واکس (Wax) برکمیت و کیفیت میوه انار رقم ملس یزدی و گل‌تفت در مراحل مختلف انبارداری.

بررسی روشهای خشک کردن ارقام تجارتی انگور در منطقه......

بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های پاکوتاه گزینش شده محلب با استفاده از خصوصیات مرفولوژیک و بررسی امکان تکثیر درون شیشه‌ای آنها.

بررسی اثرات تغذیه برگی با نیتروژن، پتاسیم و بر، روی باردهی و خصوصیات کمی و کیفی انگور رقم Vitis vinifera L.) Thompson seedless.

تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و تجمع نیترات در چهار رقم کاهو.

مطالعه اثر جیبرلیک اسید (GA3) بر روی کیفیت میوه ارقام مختلف گیلاس (سیلیژ، زرد دانشکده، سیاه مشهد، سیاه شبستر و لامبرت.

اثر پیش تیمار اسید جیبرلیک بر روی کیفیت پس از برداشت چهار رقم گیلاس (بینگ، ناپلئون، حاج یوسفی و مشهد)/.

بررسی تاثیر مقادیر متفاوت نیتروژن و پتاسیم بر روی رشد و نمو و عملکرد و میزان تجمع نیترات در تربچه.

بررسی تنوع ژنتیکی در ارقام بومی گیلاس به منظور انتخاب والدین مناسب جهت برنامه‌های به نژادی.

بررسی اثرات تیمارهای مختلف شیمیایی جهت افزایش طول عمر گل بریده رز رقم ماروسیا.

شناسایی ارقام....... بومی استان.....

اثر سطوح مختلف عناصر درشت مغذی بر روی عملکرد و کیفیت گل......

اثر هرس، تعداد جوانه و طول شاخه یکساله بر قدرت باروری و برخی خصوصیات میوه انگور در رقم کشمشی بی‌دانه......

تاثیر سرما و جیبرلیک اسید بر رشد و گلدهی تاج الملوک (Aquilegia L. Hybrids....

بررسی مقاومت به سرمای جوانه‌های گل چند رقم زردآلوی تجاری در مراحل مختلف فنولوژیکی.

بررسی و مطالعه گرده‌افشانی مصنوعی درختان پسته بر روی خصوصیات کمی، کیفی و زودخندانی میوه در سه رقم مهم تجاری ایران (Pistacia vera L.

اثر کسر آبیاری بر کمیت و کیفیت سیب گلدن دلیشز..

بررسی باززائی بافت‌های مختلف سانسیوریای ابلق جهت تولید گیاهان مشابه گیاه مادری به روش درون شیشه‌ای (In vitro..

بررسی ریزازدیادی در انار.

انتخاب بهترین گرده افشان برای زیتون رقم کرونایکی در استان....

بررسی اثر ‎1) 1-MCP- متیل سایکلوپروپن) روی عمر گلدانی گل بریده میخک رقم "تمپو...

بررسی ریز ازدیادی در......

بررسی پتانسیل چند رقم خرمای ایرانی در تولید و باززایی جنین‌های رویشی (در راستای بهینه‌سازی انتقال ژن.

بررسی تاثیر کود سرک نیتروژن و تغذیه برگی بر رشد و عملکرد خیار در کشت پائیزه رقم سوپردامینوس.

بررسی تاثیر تیمارهای هورمونی و تنش آبی روی مقاومت به سرمای ارقام مختلف زردآلو در شرایط اقلیمی.....

اثر هورمونهای گیاهی و شرایط محیطی بر گیرایی پیوند در گردوی ایرانی Juglans regiaL.

بررسی نوع قلمه و غلظت‌های مختلف IBA بر روی ریشه‌دهی گل کاغذی مصری.

تاثیر روش خشک کردن و مرحله برداشت بر کمیت و کیفیت اسانس سه ژنوتیپ گل محمدی.

بررسی کشت درون شیشه‌ای لاله Tulipa gesneriana CV. Apeldorn به منظور تولید سوخک با استفاده از تیمارهای هورمونی.

شناسائی کیفی و کمی اسانس موجود در گیاه.Satureja sahendica Bornm و تاثیر عوامل محیطی و بخش‌های مختلف گیاه در کیفیت و کمیت آن.

بررسی مکانیسم و میزان خود ناسازگاری و تعیین گرده دهنده مناسب برای بادام رقم مامایی.

0

مقایسه میزان فشارروانی ورضایت زناشویی والدین دارای

فرزندان معلول (جسمی - حرکتی ذهنی وبیماران روانی

مزمن) باوالدین دارای فرزندان بهنجاراستان مازندران

رابطه بین سبک دلبستگی رضایت زناشویی و افسردگی دانشجویان متاهل

بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی - رفتاری برخشم وسلامت عمومی دانشجویان دختردانشگاه خوراسگان

مقایسه سبکهای اسنادی وسلامت عمومی دانشجویان سال اول و آخر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

مقایسه ی هوش هیجانی وخلاقیت دانشآموزاندخترتیزهوش وعادی

مقایسه سبک های مقابلهای و هوش هیجانی افرادمبتلا به تالاسمی (ماژور) با افراد بهنجار

مقایسه سبک های اسنادی رضایت زناشویی ونگرش جنسی زوجین بارور ونابارور

مقایسه طرح وارههای ناسازگاراولیه بزرگسالان فربه مراجعه کننده برای درمان و افراد دارای وزن بهنجار

تاثیرمهارت حل مسله وتصمیم گیری بر میزان گرایش به افسردگی و اضطراب بیماران دیابتی نوع 2

رابطه بین خودکارآمدی سخت رویی و هوش هیجانی

دانش آموزان دوره متوسطه مدارس استعدادهای درخشان

مقایسه طرحوارههای ناسازگاراولیه درافرادمبتلا به اختلال هراس اجتماعی وافرادبهنجار

بررسی رابطه سبک های دلبستگی وحل مساله درکودکان (MBCT). تاثیردرمان شناختی مبتنی برحضورذهن

براضطراب وافسردگی وکنترل میزان قندخون بیماران II دیابتی نوع

رابطه هوش معنوی باشادکامی وامید به زندگیدردانشجویان

رابطه هوش معنوی سرسختی روان شناختی ورضایت شغلی معلمان

تاثیرآموزش مهارت برقراری ارتباط موثربرشادکامی

اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل مساله گروهی

برمیزان اضطراب امتحان وخودکارآمدی نوجوانان

رابطه سرسختی روان شناختی شادکامی وسلامت عمومی والدین کم توان ذهنی

تاثیرآموزش مهارت حل مساله برسلامت عمومی وعزت

نفس دانشآموزان دختردورهدبیرستان تحت پوشش کمیتهامدادامام خمینی

رابطه میان هوش هیجانی سلامت روانی وانگیزش شغلی

فرماندهان ومدیران نیروی انتظامی استان مازندران

رابطه میان هوش هیجانی شادکامی وخلاقیت دانش آموزان

بررسی مقایسه تاب آوری سلامت روانی وسبک های دلبستگی درمیان افرادوابسته به موادوافرادعادی

رابطه بین سرسختی روانشناختی وراهبردهای مقابله بااسترس دردانشجویان

مقایسه وضعیت سلامت روانی بیماران مبتلابه صرع

موضعی باافرادفاقداین اختلال اثربخشی گروه درمانی شناختی - رفتاری درکاهش

افسردگی ونوع مهارتهای مقابلهای دربیماران تحت درمان همودیالیز

اثربخشی گروه درمانی شناختی - رفتاری دربهبود

وضعیت روان شناختی بیماران سرطانی وپیشرفت روندبهبودسرطان

رابطه میان تفکرمنطقی شوخ طبعی وامید به زندگی دردانشجویان دانشگاه

بررسی رابطه هوش معنوی وسبک های دفاعی روان

وخودتاب آوری درجانبازانکارشناسیارشد روانشناسیعمومی

0

تشخیص‌ حروف‌ مجزای‌ دستنویس‌ فارسی‌ با استفاده‌ از حرکت‌ نوک‌ قلم‌

تخصیص داده و عملیات در طراحی پایگاه داده توزیع شده

یک شیوه طراحی برای پایگاه داده شیء گرا

ارزیابی کارآیی پروتکل CSMA/CD برای انتقال صوت و داده بصورت یکپارچه و پیاده سازی نرم افزار مربوطه بر روی محیط ETHERNET LAN

پرس و جوهای فازی بر روی پایگاه داده‏های رابطه‏ای

ایجاد یک سیستم هوشمند جهت تخصیص امکانات سیستم مخابرات به مشترکین توسط شبکه عصبی مصنوعی

کنترل دسترسی تشخیصی در پایگاههای داده شیء گرا

شبیه سازی بر مبنای پایگاه دانش

یک روش تکه سازی عمودی در پایگاه داده توزیع شده

طراحی و پیاده سازی ابزار CASE مبتنی بر فاز تحلیل متدولوژی OOSE

بهینه سازی ژنتیکی پرس و جوها در پایگاه داده رابطه‏ای توزیع شده

سیستم پشتیبان سرمایه‏گذاری خبره بررسی موردی ده شرکت فعال بورس اوراق بهادار......

امنیت در سرورهای وب

طراحی و پیاده‌سازی یک مکانیزم زمانبندی توسعه‌پذیر برای مدل موازی BSP

ارزیابی الگوریتمهای کنترل همروندی در سیستم مدیریت پایگاه داده توزیع شده رابطه‎ای

مدیریت شبکه توزیع‌شده توسط عامل‌های متحرک

ارائه یک الگوریتم مسیریابی مؤثر جهت بهبود کیفیت سرویس صدا روی شبکه‌های IP

طراحی و نمونه سازی یک مدل مناسب برای پایگاه داده تصاویر پزشکی

روش سینک-کانولوشن برای حل معادله رادیوسیتی در گرافیک کامپیوتری

جمع‎آوری هوشمند اطلاعات در پاسخ به پرس‎وجوهای هدفگرای کاربران در بازار تجاری الکترونیک

طراحی و پیاده‌سازی یک کارگزار ناظر وب با خاصیت فیلترسازی هوشمند

ارائه روشی برای طراحی درخت جستجوی دودویی با استفاده از الگوریتمهای ژنتیکی موازی

حل مساله ناهمگونی مدل داده در پایگاه داده‏های توزیع‏شده ناهمگون

افزایش کارایی تصفیه اتصالات اینترنتی از طریق یک معماری درون هسته ای

طراحی و پیاده‌‌ ‌‌‌‌سازی محیط هوشمند مدلسازی اشیاء فازی

طراحی و پیاده‌سازی عامل‌های متحرک خریدار و استفاده از آنها در تجارت الکترونیکی

طراحی و پیاده سازی نرم افزار یک تلفن اینترنتی بر اساس پروتکل SIP و بررسی کیفیت ارتباط ایجاد شده بوسیله آن

طراحی و پیاده سازی یک مدل مذاکره الکترونیکی چند وجهی و چند ضابطه ای دو جانبه بین عاملهای خود مختار خریدار و فروشنده

طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم چک الکترونیکی در ایران

آموزش رفتارهای فردی عاملهای فوتبالیست بصورت توزیع شده با استفاده از برنامه نویسی ژنتیکی

طراحی یک سیستم هوشمند موضوع بندی و تعیین ارتباطات معنایی در متن‌های متراکم فارسی

طراحی و پیاده سازی یک مدل مجوزدهی توزیع شده بر مبنای گواهیهای دیجیتال SPKI/SDSI

طراحی و پیاده سازی یک مکانیزم زمانبند چند پردازنده ای مبتنی بر الگوریتم ژنتیک چند هدفی

طراحی و توسعه عاملهای تربیتی برمبنای قابلیتهای عاملهای عاطفی

طراحی و پیاده سازی یک مدل یکپارچه سازی سیستمهای نرم افزاری ناهمگون مبتنی بر معماری سرویس گرا

داده کاوی در پایگاه داده های همگون جهت استخراج قوانین ارتباطی توسط عامل های متحرک

استفاده از منطق فازی در مذاکره دو جانبه چند وجهی بین عاملهای خودمختار خریدار و فروشنده

ارزیابی، کاربرد و بهبود تکنیکهای عامل‌گرا در مهندسی نرم افزار

طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم پرداخت الکترونیکی امن

طراحی و ارزیابی یک معماری توزیع‌شده ایمن برای توسعه کاربردهای شبکه‌های مدیریت مخابرات بر اساس CORBA

استخراج آراستمان و طبقه بندی نواحی اسناد چاپی فارسی

پنهان سازی قوانین وابستگی به وسیله مسدود سازی داده ها

ارائه روشی جهت یکپارچه سازی برنامه های کاربردی در سطح منطق کاری با استفاده از تکنولوژی سرویس وب

تولید نرم افزار: اتوماسیون طراحی نرم افزارهای شیء گرا

تحلیل و طراحی سیستم های چند عاملی با استفاده از زبان هماهنگ سازی ریو

طراحی و پیاده‌سازی یک الگوریتم جستجوی موازی و توزیع‌شده در وب به‌کمک عامل‌های متحرک

طراحی و پیاده سازی مدلی مبتنی بر احساس در عامل های هوشمند

بهبودی در شیوه ی چندپخشی در شبکه های مبتنی بر IP متحرک

طراحی و پیاده سازی بازاریابی الکترونیکی شخصی سازی شده مبتنی بر 4P

یک راه حل موازی مبتنی بر عامل برای مسأله‌ی فروشنده‌ی دوره‌گرد با استفاده از الگوریتم‌های ژنتیکی

یک استراتژی مذاکره برای فروشنده مبتنی بر یادگیری

دسته بندی معنایی کاتالوگ محصولات در تجارت الکترونیکی

احراز امنیت پایگاه داده متحرک در برابر تهدید تعیین موقعیت با استفاده از امضای کور

بهبود و توسعه الگوریتمAsynchronous Partial Overlay: الگوریتمی برای حل مسائل ارضاء محدودیت توزیع شده

امنیت سیستمهای چندعاملی به کمک عاملهای بی خبر و بی نشان

بهبود کراولرهای متمرکز مبتنی بر الگوریتم های ژنتیک با استفاده از تئوری کولونی مورچه ها

مکانیسم مذاکره در سیستمهای چندعاملی دارای اطلاعات محدود

طراحی سیستم پیشنهاددهنده مبتنی بر کالاهای مکمل

توصیف و تحلیل سیاست های کنترل دسترسی در ترکیب وب سرویس ها

به‌کارگیری سیستم چند عاملی توزیع‌شده در بهبود کارائی الگوریتم ژنتیک موازی

رفع ابهام معنای کلمات در حاشیه نویسی خودکار اسناد توسط ادغام روش یادگیری ماشین و روش مبتنی بر دانش

بهبود روش های دسته بندی در داده کاوی با استفاده از دانش گذشته

0

بررسی فقهی عقد بیمه
بررسی فقهی عملیات استشهادی
بررسی فقهی قراردادهای مستقبلیات، اختیارات و فروش استقراضی از دیدگاه فقه امامیه و عامه
بررسی فقهی کارگزاران
بررسی فقهی کلیسا و کنیسه
بررسی فقهی لهو
بررسی فقهی ماهیت عقد سرقفلی و لوازم و آثار مترتب بر آن
بررسی فقهی مسکرات با مصادیق جدید
بررسی فقهی مسئله شبیه سازی انسان
بررسی فقهی معاملات اینترنتی
بررسی فقهی معاملات بانکی
بررسی فقهی مکان قربانی در حال حاضر
بررسی فقهی مواد مخدر
بررسی فقهی موجبات ضمان قهری
بررسی فقهی نفقه زوجه
بررسی فقهی نماز قضای والدین
بررسی فقهی و حقوقی وقف بیت المال از دیدگاه فریقین
بررسی فقهی وطن
بررسی فقهی ولایت زن و گستره آن
بررسی فقهی همراه داشتن اجزاء میته در نماز
بررسی کیفیت و احکام تشهد
بررسی مبانی رجالی محقق خوئی
بررسی مبانی فقهی حفظ محیط زیست
بررسی مبانی فقهی ربای قرضی از دیدگاه فریقین
بررسی مجعول در باب امارات
بررسی محدوده حرم مکه و احکام فقهی آن
بررسی مسائل فقهی حقوقی عیوبی که سبب فسخ نکاح می شود
بررسی مسئله قران بین دو عمره
بررسی مسئله تعلق خمس به عین یا ذمه
بررسی مسئله جزیه در فقه اسلامی
بررسی مشرب اصولی شیخ محمدحسین اصفهانی
بررسی مقایسه‌ای و تطبیقی ارتداد
بررسی ملازمه بین حکم عقل و شرع
بررسی موارد اختلاف احکام مسلمان و کافر
بررسی موارد جواز بیع وقف از نظر امام و صاحب جواهر
بررسی مواقیت احرام در حج عمره
بررسی نظریه حصر زکات در عناوین تسعه
بررسی نهاد بیع الخیار از نگاه فقه اسلامی
بررسی و تحلیل انواع تعلیلات شرعی با رویکرد تطبیقی
بررسی و نقد تئوری تساوی دیه زن و مرد
بررسی واجبات احرام
بررسی وجوب جزئیت سوره کامل برای نماز
بغی و تمرّد در حکومت اسلامی
بلوغ دختران
بیع خیار و کاربرد آن در بانکداری
بیع زمانی، ماهیت و آثار آن از دیدگاه فقهاء
بیع صرف
بیع فضولی
بیع وقف
پذیرش سرپرستی از حاکم غیر ماذون
پوشش
پوشش بانوان در برابر محارم
پوشش لباس و زیورآلات خاص جنس مخالف
پیوند اعضاء از دیدگاه فریقین
تابعیت ولی فقیه از منظر فقهی
تاثیر اعسار زوج در حق حبس زوجه
تاثیر عقد نکاح صغیره در نشر حرمت
تاثیر موافقت یا مخالفت کتاب در حجیت خبر و در ترجیح اخبار متعارضه
تبدیل سنه
تبعیض در تقلید
تبیین تئوریک روابط مسلمین با اهل کتاب
تبیین ماهیت واجب تعبدی وتوصلی مقتضای اصل
تجرّی
تحدید کرّ
تحقیق پیرامون حکم ارتداد در اسلام و حقوق بشر
تحقیق در اوقات صلاه
تحقیقی پیرامون مبادی اجتهاد
تحلیل خمس
تحلیل فقهی و حقوقی توبه از منظر اسلام
تحلیل و تحقیق، تدرء الحدود بالشبهات
تحلیلی پیرامون آیه شریفه خمس
تحلیلی در تقسیم گناه به صغیره و کبیره از منظر فقه
تخصیص آیات قرآنیه به روایات شریفه و نتایج آن در احکام الهیه
تخییر بین قصر و اتمام نماز در مکانهای چهارگانه (مسجدالحرام، مسجدالنبی، مسجد کوفه و حرم امام حسین(ع
تدلیس در عقد احکام و آثار آن
ترتّب
تروک احرام
تزاحم ولایت فقهاء با فقیه حاکم
تسامح در ادله سنن
تسرّی وجوب زکات
تشرّفات در عصر غیبت، بایدها و نبایدها
تشویق و تنبیه کودکان از منظر فقه شیعه
تشهّد
تصدی مناصب ولایی توسط زنان از نگاه کتاب و سنت
تصویر ذوی الارواح
تطبیقات الاصول فی علم الفقه
تطوّر مسئله تعارض الادله
تطهیر و تنجیس قرآن
تعاطی المخدرات احکام فقهیه و آثار اجتماعیه
تعریف محاربه و احکام آن
تعزیرات
تعلق خمس به عین
تعلیق در عقود و ایقاعات
تعویض السند
تعیین اصول مقارنه در وجه حجیت ظواهر
تغلیظ دیه
تغییر جنسیت
تفاوت حدود و تعزیرات
تفاوت زن و مرد در احکام ارث
تفاوتهای زن و مرد در صلاه
تفاوتهای فقهی زن و مرد
تقدیر مسافت شرعی در صلوه مسافر
تقسیم الخمس الی سهم الإمام و سهم السّاداه
تقلید میت
تقلید، موارد احکام و آثار آن از دیدگاه صاحب جواهر
تقیه
تقیه و نقش آن در فقه و نظام اسلامی
تلف قبل القبض
تمسّک به عام در شبهات مفهومیه و مصداقیه
تمسّک به عام در شهادت
تملیک سهم امام
تناسب حکم و موضوع
تنبیه
تنجیس متنجس
تنجیم
توبه
تیمم که آن را طهارت ترابیه می گویند و اینکه کیفیت آن چگونه است
ثروت‌های طبیعی
جایگاه اجماع در منظر امامیه و عامه
جایگاه امنیت در فقه شیعه
جایگاه بحث هیئت در علم اصول
جایگاه حبس در فقه اسلامی و قوانین مدوّن
جایگاه سیره عقلائیه
جایگاه شهرت و سیره در استنباط احکام
جایگاه عرف در استنباطات فقهی
جایگاه عقل در استنباط احکام
جایگاه عقل در استنباط احکام از دیدگاه امام خمینی(ره
جایگاه عقل در فقه
جایگاه فقهی حج کودکان
جایگاه قرآن در استنباط
جایگاه قرض از منظر مذهب شیعه و اهل سنّت
جایگاه کتاب عزیز در حجیت اخبار و روایات
جایگاه نظام مالیاتی در اسلام
جایگاه نیت در عبادات اسلامی
جریان المعاطاه فی الإجاره
جزیه و احکام آن در فقه اسلامی و چگونگی اخذ آن در زمان غیبت
جمع حکم واقعی و ظاهری
جواز اجتماع امر و نهی در یک چیز
جواز نظر به وجه و کفّین اجنبیه
جهاد ابتدایی و آزادی
جهاد و دفاع
چالش‌های حقوق زنان در فقه اسلامی
حجر و آثار فقهی آن
حجر و معامله محجورین
حجیت استصحاب در جریان استصحاب عدم ازلی
حجیت اصل برائت از نظر سنّت
حجیت اقوال رجالین
حجیت بینه و عدل واحد
حجیت خبر واحد در غیر احکام
حجیت دلیل عقلی از دیدگاه شهید صدر(ره
حجیت ظن در اعتقادات
حجیت ظواهر
حجیت ظهور
حجیت عام با اجمال مخصص

0

تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزشی

 • تاثیر فعالیتهای بدنی منظم بر روی سیستم ایمنی هومورال (ایمونوگلوبولینهای IgA،IgG و IgM سرم
 • تاثیر یک برنامه تمرینی استقامتی بر عوامل خونی منتخب و اکسیژن مصرفی بیشینه
 • تاثیر یک برنامه تمرینی منتخب بر توان هوازی و برخی از ویژگیهای ساختاری و فیزیولوژیکی و مقایسه آن در مردان...... ساله
 • تاثیر تمرینات منتخب هوازی بر برخی از عوامل خطرزای قلبی، عروقی اعضای هیئت علمی غیرسیگاری و سیگاری دانشگاههای.....
 • تاثیر یک برنامه تمرینی ویژه روی عوامل خطرزای قلبی عروقی و مقایسه آن با یکی از برنامه‌های متداول ورزش صبحگاهی
 • تاثیر یک برنامه تمرین هوازی منتخب بر تولید نیتریک اکساید و نسبت لیپوپروتئینهای خون در افراد غیرورزشکار
 • تاثیر روشهای بازیافت فعال و غیرفعال بر سطح لاکتات خون و ضربان قلب پس از یک فعالیت شدید در شناگران نخبه
 • بررسی وضعیت تغذیه قهرمانان تیم ملی در رشته‌های منتخب و قایسه با RDA
 • تاثیر گلوتامین مکمل طی ‎16 جلسه تمرین بر تغییرات سطوح گلوتامین پلاسما و فاکتورهای ایمنی در کشتی‌گیران
 • تاثیر تمرین هوازی بر میزان لپتین، انسولین و برخی از عوامل خطرزای قلبی - عروقی در زنان چاق
 • تحلیل نقاط قوت و ضعف انرژی دریافتی و مصرفی منتخبی از ورزشکاران ایرانی شرکت کننده در اردوی آمادگی بازیهای المپیک.....
 • ارتباط میزان فعالیت‌بدنی با برخی عوامل خطرزای عروق قلبی در مردان میانسال فعال، غیرفعال و مبتلا به CAD
 • تاثیر یک برنامه تمرین هوازی در آب بر منتخبی از شاخص‌های فیزیولوژیکی و جسمانی افسردگی
 • مقایسه تاثیر تحریک الکتریکی و تمرینات ایستا بر روی تقویت عضله چهارسررانی و بهبود درد مبتلایان به کندرومالاسی استخوان کشکک زانو

تربیت بدنی- مدیریت و برنامه ریزی

 • معیارهای انتخاب مربیان تیمهای ملی در چند ورزش گروهی - ارایه الگو
 • نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاههای آزاد اسلامی با تاکید بر فعالیتهای ورزشی - ارائه الگو
 • تعیین الگوهای رفتاری (A وB) مدیران آموزشی و اجرایی تربیت بدنی دانشگاهها و ارتباط آن با موفقیت شغلی و منتخبی از ویژگیهای فردی
 • طراحی سیستم اطلاعات مدیریت MIS در حوزه معاونت فرهنگی و آموزشی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران
 • وضعیت برنامه‌ها، نیروی انسانی، تاسیسات و تجهیزات و بودجه گروههای آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی واحدهای دانشگاه آزاداسلامی کشور در دوره کارشناسی (از دیدگاه مدیران گروه، مدرسین و دانشجویان
 • بررسی عوامل موثر در مدیریت ایمنی استادیومهای فوتبال کشور از دیدگاه تماشاگران، بازیکنان و مدیران اجرایی - ارائه الگو
 • نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور با تاکید بر فعالیتهای ورزشی و مقایسه آن با سایر دانشگاههای غیرپزشکی
 • بررسی نقش ورزش بر فشار عصبی، سلامت روانی و جسمانی اساتید و کارمندان دانشگاههای آزاداسلامی منطقه ‎3 کشور و ارائه برنامه تمرینی
 • آمادگی جسمانی و رابطه آن با میزان تحلیل‌رفتگی و سلامت روانی در بین اعضاء هیات علمی دانشگاه‌های نظامی کشور
 • عوامل موثر بر بهره‌وری دبیران زن تربیت بدنی از دیدگاه خود، مدیران مدارس و مسئولان آموزش و پرورش و ارائه الگو
 • نحوه تعیین شاخص‌های بهره‌وری و وضعیت موجود فضاهای ورزشی در واحدهای دانشگاهی آزاد اسلامی
 • مقایسه دیدگاه‌های اعضای هیات علمی تربیت بدنی، مربیان، مدیران و ورزشکاران در مورد عوامل موثر در توسعه ورزش همگانی کشور
 • رابطه هوش عاطفی و مهارت‌های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران آموزشی و اجرایی دانشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های ایران - ارائه‌ی الگو
 • عوامل بروز بحران‌های ورزشی و روش پیش‌گیری از آن‌ها (مدیریت بحران)
 • رابطه صفات شخصیتی (مدل پنج عاملی شخصیت) بازیکنان حرفه‌ای بسکتبال با میزان غیبت آنان
 • نقش رسانه‌های گروهی در توسعه ورزش کشور و ارائه الگو
 • روش‌های توسعه رفتار اخلاقی در ورزش قهرمانی کشور و ارائه راهکار
 • زمینه‌های کارآفرینی در ورزش از دیدگاه مدیران و متخصصان تربیت بدنی کشور و ارائه راه کار

تربیت بدنی- علوم ورزشی

 • تاثیر تمرین کاهش اکسیژن (هیپوکسی) بر برخی از شاخص‌های زیست شیمیایی خون شناگران نوجوان پسر
 • تاثیر ورزشهای منتخب هوازی و غیر هوازی بر تغییرات ساختاری دیواره‌ها و حفره‌های قلب
 • بررسی تراکم موادمعدنی استخوان زنان ورزشکار تیم ملی و مقایسه با استاندارد غیرورزشکاران ایران و جهان
 • وضعیت آموزش، نیروی انسانی، امکانات، تاسیسات و بودجه برای ارایه دروس تربیت بدنی عمومی (‎1 و‎2) در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ‎.... کشور از دیدگاه مدیران گروه، مدرسین و دانشجویان
 • رابطه بین شاخص‌های پیکرسنجی اندام تحتانی با دقت ضربه آزاد فوتبال در مسافت‌های مختلف
 • مقایسه نگرش چهار گروه از دانشجویان دانشگاه الزهراء نسبت به فعالیت‌های حرکتی و ورزشی
 • تاثیر بازیهای پرورشی بر روی عزت نفس دانش‌آموزان
 • تاثیر فراوانی آگاهی از نتیجه و برآورد خطا بر اکتساب و یادداری یک تکلیف حرکتی پیچیده
 • تاثیر تماشاگران زن و مرد فعال و غیرفعال در اجرای مهارتهای سرویس چکشی و اسپک قدرتی در والیبال
 • تجزیه و تحلیل و مقایسه عملکرد قلب بازیکنان والیبال در شروع و پایان هر گیم در یک مسابقه
 • مطالعه علل و عوامل بروز رفتار پرخاشگرانه در مسابقات دسته برتر تنیس روی میز
 • ارتباط آمادگی عمومی و ترکیب بدنی با وضعیت اجتماعی - اقتصادی دانش‌آموزان پسر دبیرستانی شهر رودسر
 • مقایسه انواع و میزان شیوع آسیب‌های بدنی در ورزشکاران پرورش اندام و وزنه‌برداری
 • رابطه عملکرد و اثربخشی روسا و دبیران هیات‌های ورزشی استان گیلان
 • مقایسه سطح مهارت‌های روانی بازیکنان والیبال ایستاده و نشسته لیگ‌های دسته یک کشور
 • رابطه قدرت و توان انفجاری با منتخبی از شاخص‌های آنتروپومتری اندام تحتانی در دختران نوجوان غیر ورزشکار
 • امکان‌سنجی استقرار سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) در سازمان تربیت‌بدنی از دیدگاه مدیران و کارشناسان
 • مقایسه دو روش آموزش تلفیقی و متداول بر بهبود عملکرد دانشجویان در درس تربیت‌بدنی عمومی
 • مقایسه توان هوازی و بی‌هوازی بازیکنان تیمهای لیگ فوتبال و فوتسال دانشگاه آزاد اسلامی
 • مقایسه علل و انواع خشونت و پرخاشگری در تماشاگران هندبال و فوتسال آقایان
 • بررسی دیدگاه اولیاء دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران نسبت به وضعیت فعلی درس تربیت بدنی و ورزش
 • تاثیر یک برنامه تمرینی معین بر اصلاح منتخبی از ناهنجاری‌های وضعیتی ستون فقرات کارگران کارخانجات تراکتورسازی ایران
 • ارتباط ویژگی‌های آنتروپومتریکی زنان نخبه بسکتبال با سطح عملکرد آنها در مسابقات
 • تاثیر دشواری تکلیف و دستورالعمل کانون توجه بر اجرای یک تکلیف تعادلی
0

بررسی مقایسه‌ای تاثیر رسانه‌های جمعی، فناوری‌های نوین ارتباطی – اطلاعاتی و ارتباطات میان فردی بر اطلاعات سیاسی دانشجویان

تحلیل استراتژی های آمریکا در افزایش حضور در آسیای مرکزی

تاثیر تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطاتی بر رفتارهای سیاسی نخبگان (1200)

اثر جهانی شدن فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی(OIC)

ارتباطات و روند همگرائی در منطقه خلیج فارس بین سالهای 2010-‎2000‏

پیوستار تاریخی جنبش های اجتماعی- سیاسی معاصر ایران

تحلیل جایگاه حقوق بشر در نظریه های روابط بین الملل

روشنفکری و سیاست در گذر تاریخ

شکل بندی امنیت همیارانه در خلیج فارس

عمل گرایی در سیاست خارجی و گسترش روابط اقتصادی ایران و چین

میراث جرج بوش در خاورمیانه و چالش پیش روی باراک اوباما

ایران و خاورمیانه: انتخاب های دشوار و موضوعیت واقع گرایی

بررسی موقعیت ایران و کشورهای رقیب در مبادلات جهانی – منطقه ای

بررسی و تحلیل گروه های تروریستی داخلی و خارجی در آمریکا قبل و بعد از یازده سپتامبر

ژئوپولیتک و ژئواستراتژی در دنیای اطلاعات (با تاکید بر مورد ایران)

·درآمدی نظری بر حل منازعات سیاسی

حل منازعات سیاسی و سیاست نهادی

حل منازعات سیاسی و سیاست دموکراتیک

حل منازعات سیاسی و سیاست عدالت

حل منازعات سیاسی و سیاست دموکراتیک

حل منازعات سیاسی و سیاست دموکراتیک

رابطه نفت خلیج فارس و استراتژی امنیت ملی ایالات متحده

دموکراسی و مشارکت سیاسی

نظریه های سه گانه منافع، نهادها و هنجارها در تحریم منع گسترش

تاثیر سیاست های بازتوزیعی بر جدال های طبقاتی در ایران

تحلیل هژمونیسم تجاری آمریکا

بررسی تحولات الگویی سیاست خارجی آمریکا بعد از جنگ سرد

اسلام سیاسی و تصورات و پنداشت های غرب از آن

پدیده اسلام هراسی و اسلام ستیزی در غرب

0

ارتقا هویت دانشکده معمار ی و شهر سازی از طریق کمک به اغنای نیازهای متعالی دانشجویان به وسیله ویژگیهای معماری فضا

واحد همسایگی با نشاط (معیارهای معمارانه برای ارتقای نشاط و سرزندگی در واحدهای همسایگی)

ارتقاء سطح طراحی مسکن بر پایه الگو یابی با استفاده از متغیرهای فرهنگی

بررسی تحولات حیاط در معماری اقلیم گرم و خشک ایران برای دستیابی به الگوی بهینه فضای باز در مسا کن

ارتقای کیفیت فضای باز در ساختمان های مسکونی با تاکید بر ترجیهات ذهنی و ز یبایی شنا سی کاربران

ارتقای هویت اسلامی در معماری بناهای مذهبی با بهره گیری از آیه پردازی یا نمادگرایی

طراحی فضاهای عمومی شهری در ایران با هویت مرکب محلی – جهانی در فرآیند جهانی شدن شهرها

تحقق منظر فرهنگی پایدار با بهره گیری از رویکرد نشانه شناسی

بررسی شاخص های موثر بر ارتقای پایداری اجتماعی در فرآیند باز آفرینی بافت های فرسوده شهری در ایران

تدوین روش تحقیق روایی در بررسی هویت شهری

بررسی استقرار نظام آموزش و پرورش مدرن در ایران با تکیه بر تحلیل پیکربندی فضایی ساختمان های آموزشی دوره پهلوی اول

نقش فضاهای باز در ارتقای تعاملات اجتماعی ساکنین مجموعه های مسکونی

روند شکل گیری معنا در برخورد با مکان (بررسی چگونگی ادراک معنا ی محیط برای دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت در طول مدت تحصیل)

بازخوانی معنا در معماری بر پایه نگرش اسلامی

معیارهای کالبدی مرکز محله برای ارتقای مشارکت جمعی (معیارهای کالبدی مرکز محله برای تحقق مفاهیم فرهنگ ایرانی با توجه به ارتقای مشارکت جمعی)

تدوین الگوی محله مسکونی جهت افزایش تعاملات اجتماعی با محوریت مسجد

اصول طراحی فضاهای مسکونی با رویکرد شخصیتی نوجوانان

برش عرضی ابزار ساماندهی فرم شهرها

بررسی و بازتعریف فرآیند رمزگذاری در طراحی فضای شهری با رویکرد نشانه شناسی

شناسایی مولفه های کالبدی تاثیر گذار بر پایداری فرم فضاهای در حال گذار (لبه های شهر)

پژوهش در مورد محلات اقلیمی مناطق سردسیری برای دستیابی به راهکارهای طراحی در مقیاس میانی که با مقیاس کاربردی تطابق دارد

الگوهای برای توانمند سازی، احیاء و معاصر سازی باغات منطقه قصرالدشت شیراز

طراحی پارامتر یک و معماری پایدار

بررسی سبک معماری معاصر ایرانی

آموزش مفاهیم سازه و فن ساختمان در معماری

بررسی و تحلیل پایداری و بوم گرایی در مسکن معاصر و معماری مسکونی سنتی ایران

معماری پایدار و صرفه جویی در مصرف انرژی و معماری سبز

الگوهای مسکن شهری پایدار در کشورهای در حال توسعه با توجه به کیفیت مسکن در زمینه اجتماعی - فرهنگی

تدوین اصول مرمتی برای کشورهای اسلامی

شناخت و بررسی معماری کالبدی روستایی سیستان

انتخاب مصالح جهت ارتقای فضای معمارانه

باز ساماندهی محله ها جهت ارتقاء کیفیت محیط زیستگاه های انسانی